Mushishi

Rating: 10

Mushi-Shi https://anidb.net/anime/3433 10/10 (too old to be beautiful? 4:3 resolution)

Mushishi Tokubetsu Hen: Hihamu Kage https://anidb.net/anime/10274 10/10

Mushi-Shi The Next Passage https://anidb.net/anime/10384 10/10

Mushi-Shi The Next Passage (2014) https://anidb.net/anime/10571 10/10

Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku https://anidb.net/anime/10991 9/10